Konzultácia zdarma, 24/7 servis, prijateľné ceny

Služby internetu & WiFi
Na podporu vašej domácnosti

Potrebujete nastaviť internet či už vo Vašom súčasnom domove, alebo pri sťahovaní? Datamtek Vám s tým pomôže! Nerozumiete tomu, čo Vám Váš internetový operátor vysvetľuje po telefóne, alebo čo všetko nastavil resp. nenastavil technik u Vás doma? Radi Vám vysvetlíme, aby ste si do budúcna vedeli zabezpečiť základné nastavenia internetu. 

WiFi inštalácia, optimalizácia, konfigurácia

Zväčšenie dosahu signálu WiFi

WiFi mimo domu, na terase, balkóne..

Rýchly internet bez straty dát

internet

#Datamtek - we fix computers, laptops, printers -and hearts*

INFO

 • Nainštalujeme všetky bezdrôtové mesh WiFi, modemy, routery alebo extendery
 • Nastavenie všetkých sieťových zariadení
 • Nastavenie Wi-Fi pre hostí
 • Zabezpečenie siete
 • Pripojenie vašich bezdrôtových zariadení
 • Optimalizácia rýchlosti Wi-Fi
 • Vyhodnotíme potenciálne problémy Vašej siete
 • Výmena chybného sieťového zariadenia
 • Riešenie problémov s internetovým pripojením
 • Riešenie problému s konfiguráciou serverov a pracovných staníc
 • Nastavenie a konfigurácia sieťových tlačiarní
 • Nastavenie prístupových bodov Wi-Fi (Access Point)
 • Nakonfigurovanie brány firewall a smerovača
 • Zabezpečenie správnej funkčnosti internetu
 • Modrá obrazovka smrti (Blue screen death)
 • Grafické chyby
 • Prázdny (biely) monitor
 • Operačný systém nefunguje správne
 • Batéria sa nenabíja
 • Nečakané vypnutie
 • Programy sa spúšťajú alebo bežia pomaly
 • Prehrievanie notebooku
 • Notebook je hlučný
 • Problémy s pripojením WiFi alebo Bluetooth
 • Klávesnica nereaguje
 • Obrazovka je prasknutá, rozmazaná alebo pixelová
 • Počítačový vírus alebo útok škodlivého softvéru

O našich službách

Pre správne fungovanie internetu

Inštalácia a nastavenie Wifi sa zdá jednoduché, no ak na rad príde viacero zariadení ako sa v dnešnej dobe v domácnosti nachádza, práca je hneď komplikovanejšia. Preto prichádzame na scénu s našimi profesionálnymi službami pre elimináciu Vašich problémov s internetom. Každý túži po rýchlom internete – rýchle načítanie stránok, sledovanie videí, sťahovanie, upload pri využívaní viacerých zariadení súčasne v domácnosti. 

Vo firmách – nachádzajú sa tu stovky zariadení, ktoré potrebujú byť neustále pripojené k sieti bez preťaženia siete. Efektívne nastavenie siete je potrebné pre plynulé fungovanie podniku bez nadbytočných stresov a obáv o stratu dôležitých zmien a údajov. 

Upgradujeme Vaše zastarané zariadenia, pridáme infraštruktúru pre šírenie silného signálu do každej miestnosti i vonkajšieho prostredia Vašej domácnosti alebo firemného prostredia –  celý rád zariadení ako telefóny, notebooky, inteligentné zariadenia.

Rýchlosť internetu

Vaša aktuálna rýchlosť
30%
Čo hovorí váš poskytovateľ internetu, aká by mala vaša rýchlosť byť:
100%
INTERNETU

Profesionálne služby

O SLUŽBÁCH

Riešenie problémov s pripojením WiFi

Zariadenie sa samovoľne odpája alebo nepripája na Wi-Fi vôbec.
Wi-Fi je pomalé / funguje pomalšie ako predtým.

Tlačiarne

Nastavenie pripojenia tlačiarne pomocou ethernetového kábla alebo Wi-Fi. Prístup ku tlačiarni (tlač dokumentu) možný z akéhokoľvek zariadenia.

Konfigurácia domácej siete

Kontrola všetkých domácich sieťových zariadení, nastavenie domácej siete pre dosiahnutie v celej domácnosti. V prípade otázok zodpovieme, poradíme.

Wi-Fi väčší dosah, lepší signál

Wi-Fi je slabé alebo bez signálu v určitých miestach buď v izbe, alebo na záhade? Bez potreby ťahania káblov vyriešime tento problém Wi-Fi zosilňovačom!

Servis notebooku

Hardvér
Softvér