24/7 servis, prijateľné ceny

OBNOVA & ZÁLOHA DÁT
Na podporu IT v podnikoch

Služby pre zabezpečenie dát či už bežných domácich zariadení alebo vo firemnom prostredí. 

Strata údajov vo Vašom zariadení vedie k poškodeniu, zmazaniu alebo znemožneniu prístupu používateľom/softvérom/aplikáciám k údajom uchovávaným na Vašom zariadení. 

Strata dát = únik dát

  • Strata údajov je zničenie dôležitých alebo súkromných informácií
  • Strata údajov môže byť spôsobená vonkajšími faktormi, ako je výpadok napájania, krádež alebo rozsiahly phishingový útok
  • Strata údajov môže byť spôsobená ľudskou chybou, napríklad ak otvoríme e-mail s  vírusom, alebo keď platnosť antivírusového softvéru vyprší, alebo keď fyzicky poškodíme zariadenie alebo ak zariadenie polejeme tekutinou
  • Spoločnosti sa môžu chrániť používaním postupov na predchádzanie strate údajov v softvéri a zavedením protokolov pre zamestnancov, ktoré im umožnia bezpečne pracovať s obchodnými dokumentmi a zdieľať ich
  • Jednotlivci sa môžu chrániť aktualizovanou ochranou proti vírusom a malvéru a vyhýbaním sa otváraniu neznámych e-mailov

Zálohovanie a obnova dát je proces vytvárania a ukladania kópií údajov, ktoré je možné použiť v prípade straty údajov pre ochranu organizácie / domácich zariadení. Obnova zo zálohy zvyčajne zahŕňa obnovenie údajov na pôvodné miesto alebo na alternatívne miesto, kde ich možno použiť namiesto stratených alebo poškodených údajov.

Poznáme 3 typy záloh:

Úplné zálohy – kopírovanie všetkých údajov uložených vo výrobnom systéme do záložného systému na bezpečné uchovanie.

Trvanie: veľa hodín až niekoľko dní, závisí od množstva dát

Prírastkové zálohy – je typ zálohy, ktorý kopíruje iba údaje, ktoré boli zmenené alebo vytvorené od vykonania predchádzajúcej zálohovacej aktivity. Prv je však potrebná úplná záloha, ako možno vykonať prvú prírastkovú zálohu. 

Rozdielové zálohy – boli ďalším krokom vo vývoji stratégií zálohovania. Rozdielová záloha zálohuje iba súbory, ktoré sa zmenili od posledného úplného zálohovania.

Rozdielové a prírastkové zálohy sú rôzne stratégie zálohovania s rovnakým účelom: optimalizovať čas a priestor zálohovania. Rozdielové zálohy zálohujú iba súbory, ktoré sa zmenili od predchádzajúcej úplnej zálohy, zatiaľ čo prírastkové zálohy robia to isté, zálohujú súbory, ktoré sa zmenili od predchádzajúcej prírastkovej alebo úplnej zálohy.

PRE FIRMY & DOMÁCNOSTI

Naše služby

  • Strata údajov je zničenie dôležitých alebo súkromných informácií
  • Strata údajov môže byť spôsobená vonkajšími faktormi, ako je výpadok napájania, krádež alebo rozsiahly phishingový útok
  • Strata údajov môže byť spôsobená ľudskou chybou, napríklad ak otvoríme e-mail s  vírusom, alebo keď platnosť antivírusového softvéru vyprší, alebo keď fyzicky poškodíme zariadenie alebo ak zariadenie polejeme tekutinou
  • Spoločnosti sa môžu chrániť používaním postupov na predchádzanie strate údajov v softvéri a zavedením protokolov pre zamestnancov, ktoré im umožnia bezpečne pracovať s obchodnými dokumentmi a zdieľať ich
  • Jednotlivci sa môžu chrániť aktualizovanou ochranou proti vírusom a malvéru a vyhýbaním sa otváraniu neznámych e-mailov

Servis notebooku

Hardvér
Softvér