24/7 servis, prijateľné ceny

OBNOVA & ZÁLOHA DÁT
Na podporu IT v podnikoch

Poskytujeme služby zabezpečenia dát pre bežné domáce zariadenia aj firemné prostredie. Strata údajov môže spôsobiť poškodenie, zmazanie alebo obmedziť prístup k dátam pre používateľov, softvér a aplikácie. S nami zabezpečte svoje údaje pred stratou a udržujte bezpečnosť vo vašom zariadení.

PRE FIRMY & DOMÁCNOSTI

Naše Služby

  • Strata údajov je zničenie dôležitých alebo súkromných informácií.
  • Strata údajov môže byť spôsobená vonkajšími faktormi, ako je výpadok napájania, krádež alebo rozsiahly phishingový útok.
  • Strata údajov môže byť spôsobená ľudskou chybou, napríklad ak otvoríme e-mail s  vírusom, alebo keď platnosť antivírusového softvéru vyprší, alebo keď fyzicky poškodíme zariadenie alebo ak zariadenie polejeme tekutinou.
  • Spoločnosti sa môžu chrániť používaním postupov na predchádzanie strate údajov v softvéri a zavedením protokolov pre zamestnancov, ktoré im umožnia bezpečne pracovať s obchodnými dokumentmi a zdieľať ich.
  • Jednotlivci sa môžu chrániť aktualizovanou ochranou proti vírusom a malvéru a vyhýbaním sa otváraniu neznámych e-mailov.

Servis notebooku

Hardvér
Softvér